Sunday, April 5, 2009

श्वास

थांबला अखेर श्वास माझा
का तुला अजून ध्यास माझा?

गीत का तुझ्या सुरात माझे?
गंध का तुझ्या फुलास माझा?

ही न साद विद्ध पाखराची
सूर हा घुमे उदास माझा

चेतवू नको पुन्हा निखारे
प्राण जळे आसपास माझा

कालच्या उदास सावल्यांना
होतसे अजून भास माझा

गंध चंदनास मी दिलेला
मोग-यातला सुवास माझा

ना कधीच लाभला किनारा
चालला असा प्रवास माझा

No comments:

Post a Comment