Tuesday, July 21, 2009

वाट स्वप्नांची

सांग का होते असे रे?
वाट स्वप्नांची दिसे रे

थेंब झेलुनि चिंब ओले
पाखरू धुंदीत डोले
कूजनी गंधार बोले
गीत ते लावी पिसे रे

सांडते आभाळ खाली
गंधवारा साद घाली
की तुझी चाहूल आली ?
बावरे मन का फसे रे ?


पावसाचा धीट दंगा
दामिनी खेळीत पिंगा
छेडिते मनिच्या अनंगा
मी मला रोखू कसे रे ?

No comments:

Post a Comment