Thursday, July 7, 2011

निजधामा नेई

मनाच्या अवस्था 
आसक्ती विरक्ती
विठू तुझी भक्ती 
हेच सत्य ||

तुझ्या दर्शनाचा 
अहोरात्र ध्यास
येताजाता श्वास
नाम जपे ||

नको नको झाला
मायेचा पसारा
भौतिकाचा सारा
डामडौल ||

प्रपंच मी केला
नेटकाच देवा
आता तुझी सेवा
हेच ब्रीद ||

तुवा सोपविले 
कार्य पुरे होई 
निजधामा नेई
पांडुरंगा ||

1 comment: