Friday, July 8, 2011

नकळत सुचलेलं, इथं तिथं सांडलेलं

मी हारलो जरासा,
सुस्कारलो जरासा,
चाहूल तुझी आली,
झंकारलो जरासा!
***************


न दिसे कुणा या
जिवाचा आकांत
वादळ हे शांत
व्हावे आता!

***************


धाव वेगी आता
सख्या पांडुरंगा
आसवांची गंगा
वाहीन चरणी !

***************


तुझिया हाती
अदृश्य दोरी
माझी चाकोरी
मला न दिसे

मला न दिसे
माझीच वाट
दिसे विराट
रूप साकार

No comments:

Post a Comment