Wednesday, July 27, 2011

बहाणे

तसे फार नाही, न होते तुला मागण्यासारखे
तरी शोधले तू बहाणे किती टाळण्यासारखे

कुणी कापले पंख आभाळ देऊन झेपावण्या?
दुजे पाप नाही अशी बंधने लादण्यासारखे

कसे अन् किती काळ न्यावे निभावून मी, सांग ना
असे काय आहे इथे एवढे भावण्यासारखे?

किती वाद, चर्चा, भल्या अन् बुऱ्या बातम्या रंगल्या,
गुन्हेगार आयुष्य होते खरे गाजण्यासारखे!

खुल्या पुस्तकासारखी आज झाली मनाची दशा,
नसे या कहाणीत काहीच रे झाकण्यासारखे!

No comments:

Post a Comment