Wednesday, September 14, 2011

दिलासा

श्वास घेऊ दे जरासा पावसाला
तू बरस अन् दे दिलासा पावसाला

एकटीला तो कधी भिजवीत नाही
संग त्याचाही हवासा पावसाला

दाटण्याआधी कसा बरसून गेला?
धीर नाही एवढासा पावसाला!

चिंब भिजवावे मनाला आसवांनी,
अन् विचारावा खुलासा पावसाला?

वाटतो का आज थोडा फिकटलेला?
रंग देऊ या नवासा पावसाला!

No comments:

Post a Comment