Thursday, November 24, 2011

रथ

दारे जरी सुखाची कुणि लावतोच आहे
निर्धार नित्य माझा समजावतोच आहे,
'तोडून कुंपणांना भरधाव तू पुढे जा'
माझ्या मनोरथांचा रथ धावतोच आहे !

1 comment: