Tuesday, January 31, 2012

जरा वेगळे वाटते

रोजचेच तारांगण जरा वेगळे वाटते 
मोजू पहाता चांदण्या गच्च धुक्याने दाटते 

पायाखालची ही वाट रोजचीच, सरावाची
वाटते का अनोळखी खूण माझ्याच गावाची ?

वेगळीच दिसे मूर्ती, तीच माती तोच साचा
रंग, कुंचलेही तेच, भास वेगळ्या रंगाचा

गुलमोहराच्या खाली झुले रोजच्यासारखी
वेगळ्याच खांद्यावर दिवास्वप्नाची पालखी

वाटे कवेतच आहे, तरी कल्पांतापल्याड
काही केल्या उघडेना आज मनाचे कवाड

जरा वेगळे वाटते, काय, कसे आकळेना
अर्थ शब्दाला मिळेना, शब्द सुरात ढळेना


1 comment:

  1. विमनस्क अवस्था प्रभावीपणे प्रतीत होतेय.

    ReplyDelete