Saturday, February 18, 2012

हद्द

अंधूक होत जात्या गावातल्या खुणा अन् 
अस्पष्ट होत जाणारी गाज सागराची 
आता इथून माझी संपेल हद्द तेव्हा 
शोधीन वाट मी त्याच्या दूरच्या घराची

एकांत छेदणारी व्याकूळ, आर्त गाणी
गातील भोवताली आवाज चांदण्यांचे
काळोख कापणारे टेंभे दिपून जावे
होईल गर्द इतके आभाळ काजव्यांचे

या वेगळ्या दिशेला प्रस्थान ठेवताना
भेटायचेच नाही ठरवून भेट व्हावी
ही भेट सोबतीला घेऊन मी निघावे
तृष्णेसवेच तृप्तीची पालखी वहावी

काही हवेहवेसे देऊन मुक्त झाले
जे जे नकोनकोसे, सोडून तो पसारा
जाईन दूर तेव्हा येऊ नकोस मागे
ही योजना विधीची, समजून घे इशारा

ही हद्द संपताना, ती वाट शोधताना
मागे वळून आता नाही बघावयाचे
खेचून पाश घेती तरि 'निर्विकार आहे'
हे सोंग जीवघेणे आहे करावयाचे

माझ्या मुशाफिरीला प्रारंभ होत आहे
रोखू नको मला तू, हा नाद सोड आता
माझ्या नवीन यात्रेची रोज एक वार्ता
चंद्रात वाच किंवा ताऱ्यांत शोध आता 

1 comment: