Monday, March 26, 2012

अखेरची चर्चबेल

दु:खाचे महाकवी ग्रेस यांना त्यांच्याच शब्दांच्या संगतीने वाहिलेली भावपूर्ण श्रध्दांजली........

संध्यामग्न पुरुषाची ओल्या वेळूची बासरी
रान वाऱ्याने हलते, तिथे गुंगते वैखरी

चंद्रमाधवीच्या देशी संध्याकाळच्या कविता
सांजभयाच्या साजणी, तुझा देवचाफा रिता

सांध्यपर्वात वैष्णवी मृगजळाला बांधून
राई निष्पर्ण तरूंची माया भगवी सांधून

घर थकले संन्यासी, गवाक्षात नादनक्षी
कुठे अनाम धुळीत दडे हतबल पक्षी

हिऱ्यातल्या कट्यारीनी केला नक्षत्रांचा चुरा
मोक्ष चरणगतीचा राही प्रवास अधुरा

स्वामी कावळे उडाले, शब्दपालखी चालली
मितवा रे, अखेरची चर्चबेल निनादली 

No comments:

Post a Comment