Tuesday, May 15, 2012

पुन्हा


पान पान चालले गळून पुन्हा 
तोच ग्रीष्म आणि तेच ऊन पुन्हा 

छेड तोच चंद्रकौंस नादखुळा
त्या सुरांत जायचे विरून पुन्हा

हे नसे अखेरचे तुझे घरटे
जायचे नव्या घरी इथून पुन्हा

कालची नसेन मी, असेन नवी
भेटशील वेड पांघरून पुन्हा

भग्न, छिन्न चित्त, मात्र ताठ उभा
देह कैक वार कोसळून पुन्हा

वेदने, निवांत हो, मजेत रहा
सौख्य चालले पहा दुरून पुन्हा

No comments:

Post a Comment