Thursday, October 18, 2012

पाऊस पडतो

पाऊस पडतो 
धारांनी वेढतो 
ओढ लावी जाता जाता 
एकटी गाठतो 
डोळ्यांत दाटतो 
कशी मी सावरू आता ?

येताना दिलेली 
भिजून गेलेली
वचने मागतो सारी
स्वप्नात घेतली
त्याच्या-माझ्यातली
शपथ नेतो माघारी

पाऊस पडतो
जिवाला भिडतो
कोसळतो अतोनात
सागर बेभान
लाटांचं थैमान
किनाऱ्याचा सुटे हात

रानात वनात
तनात मनात
असोशी की हुरहूर
स्वप्न दाखवून
आस जागवून
साजण चालला दूर

पाऊस पडतो
आतून रडतो
लपतो निळ्या तळ्यात
डोळ्यांतून सरी
झरतात तरी
हळवे गाणे गळ्यात 

No comments:

Post a Comment