Saturday, October 13, 2012

तारण

तो माझे, मी त्याचे तारण व्हावे 
मी-तूपण त्यागावे, आपण व्हावे 

ओलेत्या मातीच्या गंधासाठी 
वैशाखाला वाटे, श्रावण व्हावे 

नकोत मोहक स्वप्ने आकाशाची 
मी मायाळू मातीचा कण व्हावे 

भाळावरती लिहून गेली नियती,
मी माझ्या दु:खाचे कारण व्हावे 

प्रदीर्घ, नीरस जीवनयात्रेपेक्षा
एक अलौकिक सृजनाचा क्षण व्हावे 

No comments:

Post a Comment