Tuesday, December 11, 2012

माझ्या कविता

मी एकलीच अन् भवती माझ्या दुर्लक्षित कविता 
कधि कुणी वाचल्या नव्हत्या माझ्या बहुचर्चित कविता ! 

अर्थाविण भरकटलेल्या, लय-ताल-सूर विरलेल्या
शब्दांनी जखमी झाल्या माझ्या भयकंपित कविता

जे लिहावयाचे होते, राहून मनातच गेले
उतरल्या कागदावरती माझ्या अनपेक्षित कविता

ज्या आशयघन होत्या त्या शर्यतीत मागे पडल्या,
अन् बाजी मारुन गेल्या माझ्या अतिरंजित कविता

ना तेज उरे प्रतिभेचे, ना चमचम शब्दकळेची
उल्का होऊन गळाल्या माझ्या तारांकित कविता

लिहिलेल्या मीच तरीही परक्याच्या का वाटाव्या?
का ओळख विसरुन गेल्या माझ्या अतिपरिचित कविता?

वाटेवर आयुष्याच्या घायाळ कधी मी होता
आधार द्यायला आल्या माझ्याच उपेक्षित कविता ! 

No comments:

Post a Comment