Tuesday, January 29, 2013

अज्ञात

असेल कोणी खुळा गुंतला जीव तुझ्या मोहात सखे,
असेल कोणी यथेच्छ डुंबत डोळ्यांच्या डोहात सखे 

कुणास भुलवित असेल गोऱ्या भाळीची गोंदणटिकली 
असेल कोणी शोधत वेडा प्रीत तुझ्या नजरेमधली

तुझी पैंजणे नादतील अन् कुणी बावरा वळेल ग
तुला जाणही नसेल, त्याची दिठी तुझ्यावर खिळेल ग

कुठेतरी ग असेल कोणी तुझ्याचसाठी झुरणारा
खट्याळ वारा सुगंध उधळित तुझ्याभोवती फिरणारा

असेल कोठे तुझी अर्चना, तुझी साधना करत कुणी
तुझे शब्द-स्वर, तुझीच गाणी असेल चित्ती स्मरत कुणी

असेल तो तर असेल केवळ तुझ्या गोड स्वप्नात सखे
नकोस शोधू वास्तवात, तो असू देत अज्ञात सखे


http://yasakhyannoya.blogspot.in/p/blog-page_26.html या माझ्या सख्यांच्या अंकात प्रकाशित :)

No comments:

Post a Comment