Monday, February 4, 2013

चाकोरी

कक्षा वाढत जाते, फिरणे संपत नाही 
चाकोरी सोडावी इतकी हिंमत नाही !

खोटी आश्वासने तुझी अन् वृथा वल्गना,
सोड सुखा रे, बरी तुझ्याशी संगत नाही 

दुर्लभ होते जे जे, त्याची फोल अपेक्षा,
जे जे लाभत गेले, त्याची किंमत नाही 

अलिप्त, परके, विभक्त होणे पचनी पडले
हल्ली मी माझ्यात जराही गुंतत नाही

जाता-येता श्वास तेवढे मोजत गेले,
इतके सोपे जगणे म्हणजे गंमत नाही !

वाटा फुटतिल जिथे, तिथे मनमुक्त फिरावे,
मुक्कामाचा प्रवास कधिही रंगत नाही ! 

No comments:

Post a Comment