Friday, August 16, 2013

निरुत्तर

सहज कुणीसा प्रश्न टाकला 
क्षणात सारी सभा निरुत्तर 
'सहजीवन की असह्य जीवन?'
सरळ प्रश्न पण अवघड उत्तर 

बसुन तटावर खेळ कुणाचा 
शांत डोह खळबळे निरंतर 
अगणित वलये, लाख बुडबुडे 
जसे निखळले नाजुक झुंबर

सरळ वाट, सुखकर यात्रेला
भुलवी कुठले जंतरमंतर
चार दिशांना चार प्रवासी
जवळिकीत जन्माचे अंतर

सहजच घडले असा दिलासा
जाणुन उमजुन घडल्यानंतर
चुकून उघडी कुपी ठेवता
वाऱ्यावर उडते ना अत्तर?

No comments:

Post a Comment