Wednesday, August 28, 2013

सांग माझ्या अंतरा

सौख्य नाकारून का घेसी व्यथेचा आसरा?
सांग माझ्या अंतरा

पाखरांचे सूर ओले आर्जवी अन् भाबडे
कोवळ्या ताज्या फुलांचे गंधस्मित ना आवडे
व्यर्थ पाचोळा जपावा का झुगारत मोगरा?
सांग माझ्या अंतरा

वाट बहराची तरीही वेदना का संगती?
सप्तरंगांच्या महाली फक्त काळ्या आकृती
का तुला आकर्षिती, रंगांधता येते भरा
सांग माझ्या अंतरा

शांत आलापीत येते आर्तता का अल्पशी?
मारवा, बागेसरी अन् जोगियाच्या बंदिशी
आळवीसी, का न गासी नंद, दुर्गा, शंकरा?
सांग माझ्या अंतरा

1 comment: