Thursday, January 16, 2014

व्यक्त

मन रान
रान घनदाट
मिळेना वाट
कसे विहरावे?
मन तान
तान जणु लाट
कवळिते काठ
किती लहरावे?

मन डोह
डोह तमव्याप्त
गहन खोलात
भाव दडलेले
मन मोह
मोह तनव्याप्त
रोम-रंध्रांत
गूज अडलेले

मन सुप्त
सुप्त नागीण
आत्मरत क्षीण
कात सांभाळी
मन गुप्त
गुप्त जाखीण
अतर्क्य कठीण
समज कवटाळी

मन नीज
नीज अलवार
स्वप्न सकवार
तरी तुटते का?
मन वीज
वीज जरतार
कुठे पडणार
कुणा कळते का?

मन मूढ
मूढ भयभीत
खोल खाईत
निखळता तारा
मन गूढ
गूढ संगीत
अगम्य लयीत
घुमतसे वारा

मन ताप
ताप अनुताप
भरेना माप
भलेपण गळते
मन व्याप
व्याप अभिशाप
कुणाचे पाप
कुणाला छळते

मन मुक्त
मुक्त अशरीर
विरक्त फकीर
झुगारुन माया
मन व्यक्त
व्यक्त गंभीर
तरीही अधीर
भास कवळाया1 comment: