Monday, September 9, 2013

सावट

करा अंगारे-धुपारे
मीठमोहऱ्या ओवाळा
करकरीत सांजेला
ऊद-कापूर की जाळा

गुण्यागोविंदानं नांदे
हिला दीठ ग लागली
हिच्या आगेमागे फिरे
कुणी अदृश्य सावली

काळवंडली ग काया
हिचा उतरला रंग
जीवघेणा ठरला ग
कुणा पातक्याचा संग

वैद्य-हकीम बोलवा
लेप मागवा चंदनी
विष चढे, सुन्न पडे
सखी नाजूक, देखणी

हिच्या लख्ख रुपावर
पडे सावट कसलं?
नव्हाळीच्या वेदनेला
जिणं जहरी डसलं 

No comments:

Post a Comment