Saturday, November 19, 2011

असेल

आभाळ ढगांच्या कह्यात आहे? असेल
झाकोळ धुक्याचे उदास आहे? असेल
संगीत सरींचे असेल दु:खी, भकास
माझे मन आहे सुखात, आहे, असेल !

No comments:

Post a Comment