Saturday, November 19, 2011

रंग नवा

येणार पुन्हा येथे बेभान हवा
सांभाळ तुझ्या आशेचा मंद दिवा
जाईल तुफानाची संपून तृषा,
तेव्हाच मनाला दे तू रंग नवा


No comments:

Post a Comment