Thursday, November 24, 2011

ओंकार

आहे वसती जिथे सदाचाराची
आभा विलसे तिथे निराकाराची
माती तिथली पवित्र लावू भाळी
दीप्ती पसरे तिथेच ओंकाराची 

No comments:

Post a Comment