Sunday, November 20, 2011

करुणा

काळोख तुझ्या मनातला आज सरेल
एकेक चिरा प्रकाश लेवून सजेल
जाता उजळून वाट आशा फुलतील,
त्याची करुणा तुझ्याच दारात झरेल !

No comments:

Post a Comment