Sunday, November 20, 2011

काच

ज्याला जितके मिळायचे, सर्व मिळेल
जेव्हा अवधी सरेल, काही न उरेल
काचेस किती जरी जिवापाड जपाल,
हातून अजाणता अनायास फुटेल 

1 comment: