Wednesday, September 4, 2013

बंदिशी

शुभ्र जीवघेणे काहीसे
लख्ख अभ्रकी वेशामधले
निळ्या नदीच्या काठावरचे
दूत दूरच्या देशामधले

असावीत स्वच्छंद पाखरे
की मेघांच्या मोहक लहरी
की वा-यावर भिरभिरणा-या
स्मरणफुलांची खुळी सावरी?

गुणगुण काही अस्फुट कानी
येते, फिरते, विरून जाते
डोह मनाचा थरथरतो अन्
वलय वलय मोहरून जाते

मौनाच्या घुमतात बंदिशी
आभासाच्या पार तळाशी
शब्द तुझे निष्पाप, निरागस
विखुरतात निर्मळ आकाशी

कवेत घ्यावे त्या शब्दांना
असे येतसे मनात काही
कवळू जाता हरवुन जाते
भवतालाला आणि मलाही

No comments:

Post a Comment