Thursday, October 15, 2015

आतून

कृत्रिमतेच्या सजावटीविण
सुंदरतेची व्याख्या होते
जेव्हा ती आतून उमलते

दाहक शब्दांवाचुनसुद्धा
धगधगणारी ज्वाला होते
जेव्हा ती आतून उमलते

कल्पकतेची कोमल काया
अन् प्रतिभेची छाया होते
जेव्हा ती आतून उमलते

वादळवारा, चांदणपारा
श्रावण, मोरपिसारा होते
जेव्हा ती आतून उमलते

कविता कविता उरतच नाही
ती आत्म्याची भाषा होते
जेव्हा ती आतून उमलते


1 comment: