Monday, September 14, 2009

मंजूर नाही

नको बंधने, जाच मंजूर नाही
नदीला किनाराच मंजूर नाही

कशी साथ द्यावी तुझ्या कीर्तनाला?
मृदंगास ठेकाच मंजूर नाही

तुला शिंपडावे सुखाच्या सरींनी,
तुझ्या श्रावणालाच मंजूर नाही!


हसू तेच ओठी, खळी तीच गाली,
कशी आज ही लाच मंजूर नाही?


तुझ्या सांगण्यानेच मी का फुलावे?
वसंता, तुझा जाच मंजूर नाही


मिळेना तुझ्या साक्षिने न्याय येथे,
दिलेला पुरावाच मंजूर नाही


लपेटून घ्यावे तुला मी, मला तू,
दुरावा कुणालाच मंजूर नाही!


अरे, त्या 'उद्या'ला कुणी आज सांगा,
"तुझी भेट आताच मंजूर नाही!"

1 comment: