Tuesday, September 29, 2009

तिजोरी

तू सांभाळ तिजोरी मिटली
तुझी खरी दौलत रे लुटली


तुझ्या घरीही गोकुळ होते
तुझ्याचसाठी व्याकुळ होते
तुला न त्याची ओळख पटली


पिले पाखरे उडून गेली
नवी पालवी झडून गेली
अखेरची फांदीही तुटली


रिता माळ अन एकाकी तू
शून्याचीच वजाबाकी तू
आस तुझी ना अजून सुटली

No comments:

Post a Comment