Friday, February 25, 2011

फक्त दे तू हात या हातात माझ्या

फक्त दे तू हात या हातात माझ्या,
सप्तसागर लंघुनी जाईन मित्रा,
दूर अज्ञातात मी राहीन मित्रा,
गीत मुक्तीचे नवे गाईन मित्रा,
फक्त दे तू हात या हातात माझ्या!

फक्त दे तू हात या हातात माझ्या,
श्वास उरलेले क्षणांचे बुडबुडे रे,
कंठ दाटे, पापणी का फडफडे रे?
प्राणपाखी झेप घेई तुजकडे रे,
फक्त दे तू हात या हातात माझ्या

फक्त दे तू हात या हातात माझ्या,
आणि होइल अंत माझ्या वेदनांचा,
साचलेल्या, कोंडलेल्या भावनांचा,
जाणिवांचा, वंचनांचा, यातनांचा,
फक्त दे तू हात या हातात माझ्या!

फक्त दे तू हात या हातात माझ्या,
स्पंदनांचा भार आता वाहवेना,
क्षणभराचाही दुरावा साहवेना,
ये सख्या मृत्यो, तुझ्याविन राहवेना,
फक्त दे तू हात या हातात माझ्या!
1 comment:

  1. साक्षात् मृत्युला आवाहन !
    .... हृदयस्पर्शी कविता

    ReplyDelete