Friday, July 8, 2011

नकळत सुचलेलं, इथं तिथं सांडलेलं

अखंडित वाहे
आसवांची गंगा
येई रे श्रीरंगा
राधेसाठी!
***************
खेळ संचिताचा
तुझी माझी भेट
आता एक वाट
तुझी-माझी

***************
घर तुझे दूर
क्षितिजाच्या पार
केव्हा तू नेणार
मला घरी?

***************
छबी तुझी माझ्या
चित्तात रहाते
डोळ्यांत पहाते
प्रतिबिंब ॥

***************
सदा मनी राहो
एक तुझा छंद
त्यातच आनंद
पांडुरंगा

No comments:

Post a Comment