Thursday, July 7, 2011

हवे ते कुठे आहे?

कितितरी मिळाले, हवे ते कुठे आहे?
तक्रार नसे पण खंत एवढी राहे 

शोधात कशाच्या तुडवित रानोमाळ
फिरताना अवचित धूसरले आभाळ?

या वळणावरुनी सहज पाहता मागे 
अस्पष्ट आकृती, अर्थ न त्यांचा लागे 

गवसले न काही, हाती केवळ वारा
हातून निसटला स्मरणक्षणांचा पारा

मृगजळासारखे हुलकावुन जाणारे
आयुष्य आर्जवे धुडकावुन जाणारे

कुठल्या वाटेवर भेटुन हरवुन जाते
व्याकुळ शब्दांचे आर्त सुरांशी नाते

संपतो शोध अन् केवळ हुरहुर उरते
जन्माची वणवण सरणावरती सरते


जुस्तजू जिसकी थी, उसको तो न पाया हमने,
इस बहानेसे मगर देख ली दुनिया हमने!


http://www.youtube.com/watch?v=18r1Mls0tEU

No comments:

Post a Comment