Friday, July 8, 2011

नकळत सुचलेलं, इथं तिथं सांडलेलं

येई आता पांडुरंगा
उजळीत अंतरंगा
झरा वाहू दे कृपेचा,
सुकते रे चंद्रभागा ॥
******************
वेदनांना आता
निरोप देऊ या
सुखाला घेऊ या
सोबतीला

******************
गगनात रोषणाई,
सजे पुनवेची रात
चंद्र पाहुणा दारात
साजिरा हा!

******************
तारकांचा शेला
पांघरून आली
रात्र धुंद झाली
चंद्रवेडी

******************
दर्शनाने धन्य
झाल्या नेत्रज्योती
आसुसली होती
माया वेडी

No comments:

Post a Comment