Friday, July 8, 2011

नकळत सुचलेलं, इथं तिथं सांडलेलं

सांडे जसा माझ्या 
अंगणी गारवा
छेडिती मारवा,
भास तुझे!
****************
सूर आठवा गाईल
तुझा माझा मुक्तछंद
धुंद, सुरेल, स्वच्छंद
प्रीतीगीत!

****************
अपूर्णतेचा ध्यास या मना,
पूर्णत्वाला अंत असे
अखंड, अक्षय आणि निरंतर,
अपूर्णतेची खंत नसे!

****************
भार होई देवा
जिवाला जिवाचा,
आता जाणिवांचा
अंत व्हावा!

****************
अंगणात नाचे माझ्या
खुळ्या पाखरांचा थवा
वृंदावनी सांजदिवा
तेवतसे शांत!


No comments:

Post a Comment