Saturday, November 9, 2013

अर्धा डाव

जवळ असुनही कधीच त्याचा ठाव गवसला नाही 
मैलोगणती मुक्कामाचा गाव गवसला नाही 

एक इशारा तिचा, अन् पुरा जन्म पांगळा झाला 
विफलशरण मी, अगतिकतेचा डाव गवसला नाही 

वृथा लादल्या महानतेला जपणे नसते सोपे 
ओढुनताणुन आणू म्हणता आव गवसला नाही 

लिहिल्या म्हणण्यापुरत्या झाल्या भ्रामक गाथा-पोथ्या
केवळ शब्दांचेच फुलोरे, भाव गवसला नाही

आकांताच्या पल्याडचेही दु:ख सोसले होते
गोंदवलेल्या नक्षीमधला घाव गवसला नाही

पट फरपटला आणि सोंगट्या हवेत उधळुन गेल्या
पुन्हा कुठेही उरला अर्धा डाव गवसला नाही 

No comments:

Post a Comment