Saturday, November 9, 2013

थरथर

नितळ निळ्या शांत पाण्यावर
पावलं टेकली न टेकलीशी वाटावीत
असा भिरभिरत्या पाखराचा पदस्पर्श
अन् त्यानं कळत नकळत उठवलेली
हळुवार, नाजुक, हवीहवीशी मोहक थरथर.....

अत्तराची कुपी रिती झाली
तरी गंध जपून ठेवते अंतरात,
तशीच जपलीय ती थरथर पाण्यानं
अजूनही काळजात खोलवर.....

मी पाहिलीय, अनुभवलीय
आतून...... !

2 comments: