Saturday, November 9, 2013

गणित

सोपी समिकरणे चुकलेली
कठिण प्रमेये भरकटलेली
काळ-काम-वेगाची सांगड
केव्हाची हातुन तुटलेली

कधी लघुत्तम कधी महत्तम
स्थानबदल तर रीतीपुरते
विभाज्य किंवा असो विभाजक
साधारणपण तसेच उरते

दशांशचिन्हापुढे किति घरे
भाग पुरेसा जातच नसतो
उधारीत दशकाची भरती
कुठे हातचा राखिव असतो?

'क्ष'च्या शोधामध्ये निरंतर
अस्तित्वाचा क्षय ठरलेला
सूत्र बरोबर, उत्तर चुकते
अंदाजहि फसतो धरलेला

उरल्या आयुष्यात तरी मी
अचूक गणिते करीन म्हणते
अधिक वेदना, वजा शांतता
शून्याला शून्याने गुणते!

No comments:

Post a Comment