Monday, July 4, 2011

स्वामी समर्थ


वटवृक्ष छायेखाली
नांदती स्वामी समर्थ
अक्कलकोट हे तीर्थ
पुण्यभूमी ||

दत्त अवतार दिव्य
देती भक्तांना आधार
स्वामीभक्तिने उद्धार
जगी होई ||

मूर्ति भव्य, तेज:पुंज
शांत, मायाळू, सात्विक
कृपादृष्टि अलौकिक
भक्तांवरी ||

नित्य पाठीशी भक्तांच्या
स्वामींची कृपाळू छाया
जशी माउलीची माया
बालकाला ||

व्यर्थ जन्म मानवाचा
सद्गुरूवाचून होई
राहो समर्थांच्या ठायी
श्रद्धा  माझी ||

स्वामीनामाचा गजर
मनोभावे आराधना
हीच माझी उपासना
जन्मांतरी ||

1 comment: