Saturday, December 31, 2011

गुन्हा

काल तुझ्या दारी झरला ?
श्रावण केव्हाचा सरला !

पाणवठ्याची वाट सुनी,
मी घट अश्रूंनी भरला

बावरली जाणीव तसा
हात व्यथेचा मी धरला

का उरल्या विध्वंसखुणा ?
पूर कधीचा ओसरला

व्याकुळ झाला जीव तरी,
डाव तुझा मी सावरला

सोसत गेला जन्म पुरा
मात्र गुन्हा तोही ठरला !

3 comments: