Monday, March 26, 2012

कवितेची एक ओळ

इवलीशी चांदणी धुक्यामधे फिरली 
दहिवर झेलत झिरमिर झरली 
रानभरी वाऱ्यानं लुकलुक ताऱ्यानं 
चांदणीची परडी फुलांनी भरली 
चांदणी लेकीच्या रुपात विरली 
कवितेची एक ओळ काळजात झरली 

छुनछुन तोरड्यांनी अंगणभर नाचली 
झुळझुळ झुळूक खुद्कन हासली 
चंद्रकोर टिकली, पावलांत बिजली 
'बघतंय का कुणीतरी?' चमकुन लाजली 
लाजली न् आईच्या पदरात शिरली 
कवितेची एक ओळ काळजात झरली 

कलाबतू झालर झग्याला लावली 
मिरवत दुडूदुडू घरभर धावली 
गरगर गिरकी भिंगरीसारखी 
धरायला बघते आपलीच सावली 
गाभुळ्या दुपारी झड सरसरली
कवितेची एक ओळ काळजात झरली 

परक्याची सावली माहेरी वाढली 
ज्याची होती त्यानं पालखी धाडली 
रुणुझुणू मासोळी, गळा पोत काळी 
मोहऱ्या ओवाळुन अलाबला काढली 
खणानारळानं ओटी तिची भरली 
कवितेची एक ओळ काळजात झरली 

सांजेला पाहुणी परतून चालली 
डोळाभर माया आसवांत दाटली 
मागे मागे वळे, जीव तळमळे 
गळा मिठी पडली न् माय गहिवरली 
कवितेची एक ओळ काळजात झरली 

No comments:

Post a Comment