Wednesday, April 4, 2012

पाहिजे आता


तुटे फांदी, पडे खोपा, उडाया पाहिजे आता 
नवा मुक्काम शोधाया निघाया पाहिजे आता 

तुला चालेल ते केले, तुला सोसेल ते केले 
मला भावेलसे काही कराया पाहिजे आता 

दिशा झाकोळल्या दाही, भिडे काळोख प्राणांना 
उजेडाला चिता माझी जळाया पाहिजे आता 

तुला मी शोधले, माझ्यात तू आहेस आयुष्या
मला माझा ठिकाणाही कळाया पाहिजे आता

नकोशा वेदनांनी केवढी समृद्ध मी झाले,
हवासा घाव एखादा मिळाया पाहिजे आता

तसा मी एकदा त्याचा उबारा भोगला होता,
पुन्हा गर्भात मातीच्या रुजाया पाहिजे आता

स्मृतींची कोवळी पाने, कळ्या गर्भार स्वप्नांच्या
असे काहीतरी मागे उराया पाहिजे आता 

No comments:

Post a Comment