Monday, April 9, 2012

पूर्णत्वाचे लाभे दान

अर्ध्या रात्री कानी घुमली आतुरल्या चंद्राची साद 
'आज मंदिरी येइल दैवत, तू हाकेला दे प्रतिसाद' 

अर्ध्या रात्री कानी घुमली गूढ गहन, लाटांची गाज 
'त्या विभुतीला सामोरी जा शब्द-सुरांचे लेवुन साज'

अर्ध्या रात्री कानी घुमला राउळातला घंटानाद
'स्वत्व अर्पुनी त्या चरणांवर उधळुन दे सारा उन्माद'

अर्ध्या रात्री कानी घुमली कदंबपर्णांची कुजबूज
'स्वरतरंग ते अंतरात जप, ज्या स्वरांत घुमते अलगूज'

अर्ध्या रात्री अर्धी निद्रा, अर्ध जागृती, अर्धे भान
वेढुनि देहा कालिंदीजळ, तृप्त चित्त अन मोहित प्राण

अर्ध्या रात्री अर्धोन्मीलित नेत्रांपुढती सुंदर ध्यान
दर्शनमात्रे या अधुरीला पूर्णत्वाचे लाभे दान

1 comment: