Saturday, April 14, 2012

पेच


प्रश्न ते साधेच होते
उत्तरांना पेच होते 

वेदना होती नवी अन 
घावही ताजेच होते 

नाव नात्याचे निराळे, 
जोडणारे तेच होते 

प्राक्तनाचे गारद्यांशी
बोलणे झालेच होते

काळजी आतून कोठे?
फक्त देखावेच होते

दु:ख त्याच्या सांत्वनाला
नेमके माझेच होते 

No comments:

Post a Comment