Tuesday, August 14, 2012

सारखी

का उसळते सारखी? 
हाव छळते सारखी 

मी न वणवा की दिवा
मात्र जळते सारखी

बावचळली सावली
दूर पळते सारखी

मौनव्रत साधू कसे?
जीभ चळते सारखी

मी सरळमार्गीच हो,
वाट वळते सारखी !

1 comment: