Tuesday, August 14, 2012

रिक्त पेला

तुझा आवेश वाटे तोल गेल्यासारखा 
मना का वागसी उन्मत्त जेत्यासारखा? 

कसोटी जेवढी वाटे तशी सोपी नसे 
कळे वाचून का संसार वेच्यासारखा? 

नको ते वाद होती आणि चर्चा गाजती,
पडे बाजूस मुद्दा लक्ष देण्यासारखा

जिथे जावे तिथे येतो व्यथांचा काफिला
निरागस बालकाने हट्ट केल्यासारखा!

हवेसे वाटले ते ते पुरेसे लाभले
तरीही जन्म अर्ध्या रिक्त पेल्यासारखा 

No comments:

Post a Comment