Tuesday, April 2, 2013

अज्ञ प्रवासी

अज्ञ प्रवासी 
वळण येइतो सोबत होतो 
मिळून गेलो मुक्कामाला 

कधी सराई
कधी मोकळे मेघ सावळे 
घेत राहिलो आडोशाला 

वेळोवेळी
सुरेल संगत टिपून रंगत 
दिवस सुखाने सरले होते 

अन् क्षितिजाशी 
गेल्यानंतर चिमणेसे घर 
बांधावे हे ठरले होते 

वळणावरती 
तुला गवसली, मला न दिसली 
नव्या दिशेची प्रसन्न गावे 

हेच बरे की 
तू बहराच्या, मी शिशिराच्या 
ठरलेल्या वाटेने जावे 

1 comment: