Wednesday, June 12, 2013

जाग आता

तुझ्या दर्शनाची आस चराचरा
रखुमाईवरा जाग आता 

मंदावली रात्र पश्चिम अंगणी 
विरली चांदणी अखेरची 

पूर्वक्षितिजाशी उधळले रंग
कोवळे तरंग सोनसळी

केशरसड्याने शिंपून आकाश
किरण प्रकाश द्याया आले

तुझ्या किरिटात माणकाची आभा
तशी सूर्यप्रभा फाकतसे

मोती-पोवळ्याची प्राजक्तडहाळी
ऐकते भूपाळी पाखरांची

मढली सोन्याने मंदिराची वाट
प्रसन्न पहाट दारी आली

सनईचौघडे, मंगल गजर
भैरवजागर चोहीकडे

भक्तमेळा जमे सभामंडपात
तुझ्या चिंतनात दंगलेला

काकडआरती, चंदनसुवास
फुलांची आरास साद घाली

मुखप्रक्षालना उभी चंद्रभागा
ऊठ पांडुरंगा मायबापा


[ओवी/छोटा अभंग छंद]

No comments:

Post a Comment