Wednesday, July 24, 2013

ओजस दान

रेशिमधारा झुळझुळती 
की स्फटिकमण्यांचे ओघळ झरझर पाणी?
पाण्यावर थेंब थिरकती 
घुमतात दिशागर्भात ऋतूची गाणी 

पाचूची लखलख पाने 
मिरवती हिरकण्या की पाऱ्याची नक्षी?
नक्षीचे पंख भिजवुनी
पाऊस पांघरुन थेंब उधळती पक्षी 

अभ्रांतुन रत्नतुषार 
ऋतु सळसळता उल्हास पेरतो चित्ती 
चित्ती उन्मेषतरंग 
यमनात लख्ख गंधार, उजळती वृत्ती

रंध्रांरंध्रांतुन गंध 
तृप्तीने गहिऱ्या दरवळणारी माती
मातीची फुलते काया 
सृजनाचे ओजस दान लाभता हाती 

No comments:

Post a Comment