Friday, July 31, 2009

विठू

पुन्हा एकदा गवस विठू
रित्या अंगणी बरस विठू

दर्शन नाही सुगम तुझे
दुरून बघते कळस विठू

संतसंगती सदा घडो
अता कुठे ते दिवस विठू ?

नित्य तुझा सहवास हवा,
तुलाच करते नवस विठू


तुझ्या दयेचे अमृत दे
जळते माझी तुळस विठू


घराकडे जा, नको करू
रखुमाईचा विरस विठू

No comments:

Post a Comment