Saturday, January 15, 2011

फक्त दे तू हात या हातात माझ्या!

संकटांचे मेघ आभाळात माझ्या,
फक्त दे तू हात या हातात माझ्या!

तेल ना वाती, तरीही तेवती हे
आठवांचे दीप अंधारात माझ्या

तार छेडावी सख्याने अन् भिनाव्या
मालकंसाच्या लडी श्वासात माझ्या

"ये, जरा गंधात न्हाऊ सायलीच्या"
बोलला वारा हळू कानात माझ्या!

सावली माझी मला सोडून गेली,
तू उभा मागे, जरी भासात माझ्या!

आज हे आयुष्य पूर्णत्वास गेले,
नाव त्याचे गुंफले नावात माझ्या!

3 comments:

  1. खुप मस्त गझल

    "ये, जरा गंधात न्हाऊ सायलीच्या"
    बोलला वारा हळू कानात माझ्या!
    हे खूप आवडलं

    ReplyDelete